Domov | Vrhunski šp. | Šolski program

Šolski program

Vodja programa

Darja Rožmanec: solskiprogram@archery-si.org, 051 653 393

Program dela 2019

Program dela 2018-2020 NOVO

LOKOSTRELEC SEM - lokostrelski centri, mala šola lokostrelstva in rekreacija 

Vabilo februar + marec 2019 NOVO

            

V projekt "lokostrelec sem" so vključujeni vsi lokostrelski slogi in deluje izključno v dogovoru z lokostrelskimi društvi s posameznega organizacijskega območja, prav tako projekt rekracije. Lokostrelski centri in lokstrelska šola so organizirani regijsko, disperzno, po vsem območju Slovenije. Poudarek, je na regijah kjer je izkazan interes mladih lokostrelcev in trenerjev, po dodatnem strokovnem izobraževanju in potrebah zveze. Obseg območij in število vključenih klubov se lahko s časom spreminja.

Rang lestvica "lokostrelec sem" NOVO - v pripravi

Vzpostavljeno bo sprotno beleženje rezultatov zunanjih regijskih, področnih in državnih šolskih tekmovanj za  ukrivljeni in sestavljeni lok (goli lok s faktorjem), tako bo zagotovljen vpogled v trenutni dosežek posameznega mladega športnika preko spletne strani LZS.   

Pravila ŠŠT

Pravila šolskih športnih tekmovanj NOVO

Seznam šol - razdelitev 

Osnovne šole - ZAHOD

Osnovne šole - VZHOD

Srednje šole - ZAHOD

Srednje šole - VZHOD

Vabila in rezultati

Dvoransko področno tekmovanje Vzhod - Vavta vas 02.02.2019 prijavnica  rezultati fotke

Dvoransko področno tekmovanje Zahod - Vrhnika 02.02.2019 prijavnica  rezultati fotke

Prijavni obrazci in norme

Prijavni obrazec za šolska športna tekmovanja DP - Lokostrelska zveza Slovenije

Prijavni obrazec za šolska športna tekmovanja - Zavod za šport RS Planica

Predpisana lica in norme za državno tekmovanje NOVO

Arhiv

Galerija

Vremenska napoved

Vreme