Organi

Organi

Predsednik mandat 2021-2025
Marjan Ilar
E pošta: president@archery-si.org

Izvršni odbor
Marko Arnež, Jure Bolta, Jaka Komočar, Irena Rosa, Bogdan Sopčič, Jaroš Šteharnik
E pošta: executive@archery-si.org
Letno poročilo za leto 2020
Program dela za leto 2020
Finančni načrt za leto 2021

Vabilo za 6. sejo

Gradivo 6. seja

 1. Pregled in potrditev dnevnega reda – Marjan Ilar
 2. Pregled in potrditev zapisnika 5. redne seje, 4. dopisne seje in 5. dopisne seje – Marjan Ilar
 3. Seznanitev s pridobljenimi sredstvi Javnega razpisa Letnega programa športa 2022 pri Fundaciji za šport RS in Ministrstvu za izobraževanje znanost in šport– Marjan Ilar
 4. Obravnava plana prihodkov in odhodkov tarčnega programa 2022 – Gregor Končan
 5. Obravnava plana prihodkov in odhodkov mladinskega tarčnega programa 2022 – Matej Zupanc
  Predlog reprezentance EMPOK in predlog reprezentance EP
 6. tč. 6 Prihodki in odhodki po SM 01.01.-31.12.2022 poljski program 3D program dop. – Franci Rožmanec
 7. Pregled pogodb o zaposlitvi in delovnih nalog zaposlenih – Marjan llar in Irena Rosa
 8. Specifikacija opravljenih ur k izstavljenemu računu Slovenskemu paralimpijskemu komiteju – Marjan Ilar
 9. Obravnava predloga cenika vodenja računalniške obdelave rezultatov in poročanja – Marjan Ilar in Irena Rosa
 10. Obravnava in potrditev dokumenta Prihodki in odhodki po stroškovnih mestih 2022 ‐ plan – Marjan Ilar
 11. Razno
  Neporavnana članarina 2022 – LD Koroška
  Neporavnani računi za pokalna tekmovanja – LK Kamnik
  Dopolnitve Koledarja tekmovanj 2022 (ŠD VLR Vilijem in LZS 900 krogov)
  Pravila za prijavo rekorda

Zapisnik
5. dopisna seja 25.05.2022 – predlog
4. dopisna seja 13.05.2022 – predlog
5. seja 11.04.2022 – predlog  
3. dopisna seja 02.04.2022
4. seja 11.03.2022
2. dopisna seja 24.01.2022
3. seja 18.01.2022

Nadzorni odbor
Renata Nolimal – predsednica, Marjan Fišer, Jože Klun
E pošta: supervisory@archery-si.org
Letno poročilo za leto 2020
Zapisnik
3. seja 10.01.2022 

Disciplinska komisija
Marko Berus – predsednik, Blaž Koritnik, Boštjan Matjašič, Lars Somi, Brane Štefančič
E pošta: disciplinska@archery-si.org
Letno poročilo za leto 2020
Zapisnik
1. dopisna seja 17.03.2022 

Naslednji dogodek

Jul
09
9. julij
Turjak
Turjak

Sveže novice