Skupščina

Skupščina

Skupščina LZS

40. seja Skupščine 2021

Predhodno obvestilo
Obvestilo o prestavitvi sklica 25.03.2021 zaradi epidemije

Vabilo 
Pooblastilo
Poslovnik o delu skupščine LZS 

4. Pregled realizacije sklepov 39. redne seje Skupščine
5. Poročila Izvršnega odbora (IO), Nadzornega odbora (NO)
in Disciplinske komisije (DK) za leto 2020

6. Letno poročilo 2020; splošni, vsebinski in računovodski del
7. Program dela za leto 2021
8. Finančni načrt za leto 2021
9. Poročilo o številčnem stanju registriranih društev/klubov in njihovih članov 2021
10. Predstavitev programov kandidatov za predsednika-ce LZS in kandidatov za člane Izvršnega
odbora
Kandidatura za člana IO + predstavitev kandidata
Kandidatura za člana NO 
Kandidatura za člana DK
Kandidatura za predsednika
Kandidatna lista za IO – 21.06.
Kandidatna lista za NO – 21.06.
Kandidatna lista za DK – 21.06.
Kandidatna lista za predsednika-co – 21.06. + mandatni program kandidata

11. Volitve članov Izvršnega odbora (IO), Nadzornega odbora (NO), Disciplinske komisije (DK)
in predsednika LZS na podlagi 16. člena Statuta LZS
12. Višina članarine za leto 2022
13. Razno

Zapisnik 40. seje Skupščine

Arhiv

Naslednji dogodek

May
21
21. maj
10.00 - 17.00
Lendava
Lendava

Sveže novice

Veronikin pokal 2022 WRE
10. 05. 2022
Objavil: Luka Gjurin