Skupščina

Skupščina

Skupščina LZS

41. seja Skupščine 2022

Vabilo 
Pooblastilo
Poslovnik o delu skupščine LZS 
Pravilnik o volitvah

4. Pregled realizacije sklepov 40. redne seje Skupščine
5. Poročila Izvršnega odbora (IO), Nadzornega odbora (NO) in Disciplinske komisije (DK) za leto 2021
6. Letno poročilo 2021
7. Program dela za leto 2022
8. Finančni načrt za leto 2022
9. Poročilo o številčnem stanju registriranih društev/klubov in njihovih članov 2022
10. Razrešitev enega člana Izvršnega odbora (IO), Obrazec – kandidatura za nadomestnega člana Izvršnega odbora (IO)
11. Volitve nadomestnega člana Izvršnega odbora (IO)
12. Višina članarine za leto 2023
13. Razno

Zapisnik 41. seje Skupščine