Skupščina

Skupščina

Skupščina LZS

43. seja Skupščine 2023

Vabilo
Pooblastilo
Poslovnik o delu skupščine LZS
Zapisnik 42. skupščine LZS – podpisan

Gradiva 43. seje:

  1. Pregled realizacije sklepov 42. redne seje Skupščine
  2. Seznanitev s spremembami pogodbenih določil letnega programa športa in preklic sklepov št. 10 in 11, 42. seje Skupščine
  3. Obravnava dopolnjenega predloga Dogovora o sodelovanju 2024
  4. Višina članarine za leto 2024
  5. 3D Program v okviru Lokostrelske zveze Slovenije
  6. Razno
Zapisnik 43. seje Skupščine – predlog