Skupščina

Skupščina

Skupščina LZS

42. seja Skupščine 2023

Vabilo
Pooblastilo
Poslovnik o delu skupščine LZS 

  1. Poročilo o nadzoru po sklepu št. 4, 41. redne seje Skupščine – poslano na uradne e-naslove  04.05.2023
  2. Pregled realizacije sklepov 41. redne seje Skupščine
  3. Poročila Izvršnega odbora (IO), Nadzornega odbora (NO) in Disciplinske komisije (DK) za leto 2022
  4. Sprejem letnega poročila za leto 2022
  5. Program dela za leto 2023
  6. Finančni načrt za leto 2023
  7. Poročilo o številčnem stanju registriranih društev/klubov in njihovih članov 2023
  8. Dogovor o sodelovanju 2024
  9. Višina članarine za leto 2024
  10. Razno

Zapisnik 42. seje Skupščine