Komisije

Komisije

Strokovni svet
Luka Gjurin – predsednik, Brina Božič, Gregor Končan, Ana Umer, Matej Zupanc
E pošta: technical@archery-si.org Matej 

Sodniška komisija
Tone Cezar – predsednik, Klemen Cezar, Maya Shalaby, Matjaž Šmauc, Borislav Valjan
E pošta: sodniska@archery-si.org 
Seznam vodij tekmovanj, DoS in sodnikov z licenco 2023
Seznam vodij tekmovanj, DoS in sodnikov z licenco 2022

Komisija za izobraževanje
Den Malavašič Habjan – predsednik, Klemen Cezar, Matej Zupanc
E pošta: izobrazevanje.lzs@gmail.com
Seznam strokovnega kadra z licenco 2023
Seznam strokovnega kadra z licenco 2022 

Komisija športnikov
Rok Bizjak – predsednik, Ana Umer, Staš Modic
E pošta: sportniki@gmail.com

Koordinator za antidoping
Luka Gjurin
E pošta: luka.gjurin@gmail.com
SLOADO