Kategorizacije – Registracije

Kategorizacije in registracije

Povzeto s spletne strani Olimpijskega komiteja Slovenije združenje športnih zvez.

Odbor za vrhunski šport tri krat letno objavi seznam športnikov, ki so si na podlagi doseženih rezultatov in v skladu z veljavnimi kriteriji pridobili status kategoriziranega športnika Republike Slovenije olimpijskega, svetovnega, mednarodnega, perspektivnega, državnega ali mladinskega razreda.

Kategorizirani športniki v času aktivnega udejstvovanja v športu lahko uveljavljajo statusne pravice, ki jih natančno določajo:

  • Zakon o športu,
  • Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji,
  • drugi akti, ki urejajo področje športa.
 
Pregled kategorizacij in registracij športnikov – povezave

Naslednji dogodek

Dec
02
2. december
Postojna
Postojna – Dvoranski pokal

Sveže novice