Novice

Omejitve pri izvajanju športnih programov 18. – 27.06.

18. 06. 2021
Objavil: Darja Rožmanec

Obveščamo vas, da je Vlada Republike Slovenijena 82. redni seji dne 17. 6. 2021 podaljšala veljavnost Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov ter drugih odlokov, kineposredno ali posredno vplivajo na izvajanje športne dejavnosti.

Odločitve Vlade so bile objavljene v Uradnemlistu RS št. 96/21 (https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/celotno-kazalo/202196)in so začele veljati z današnjim dnem 18. 6. 2021. Nove omejitve veljajodo vključno 27. 6. 2021.

Ob tem vas seznanjamo s spremembami oziroma poudarki drugih odlokov, ki posredno vplivajo na izvajanje športne dejavnosti:

Z Odlokom o začasnih omejitvah ponujanjain prodajanja blaga in storitev potrošnikom v RS je dovoljena gostinska dejavnost priprave in strežbe jedi in pijač tudi na športnih prireditvah ob pogoju, da potrošniki izpolnjujejo pogoj PCT (negativni rezultat testaPCR ali HAG na virus SARS-CoV-2, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa, potrdilo o cepljenju, potrdilo o prebolevnosti). Vir: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2074/odlok-o-zacasnih-omejitvah-ponujanja-in-prodajanja-blaga-in-storitev-potrosnikom-v-republiki-sloveniji.

Z Odlokom o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2 je še na prej  predpisano nošenje zaščitnih obraznih mask, zlasti v zaprtih prostorihob upoštevanju izjeme za izvajanje športne dejavnosti  (za športnike in strokovne delavce v športu). Vir: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ODLO2248.
             
Z Odlokom o začasni omejitvi zbiranjaljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 so spremenjeni pogoji za organizacijo množičnih športno rekreativnih prireditev netekmovalnega značaja (brez merjenja časa oziroma brez razvrščanja udeležencev gledena dosežek). Število udeležencev na športno rekreativnih prireditvah netekmovalnega značaja je dovoljeno do 100 oseb (udeleženciin organizatorji skupaj) brez izpolnjevanja pogoja PCT (negativni rezultat testa PCR ali HAG na virus SARS-CoV-2, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa, potrdilo o cepljenju, potrdilo o prebolevnosti), oziroma nad100 oseb ob upoštevanju pogoja PCT. Če so športno rekreativne prireditve organizirane, kot tekmovanja (z merjenjem časa oziroma z razvrščanjem udeležencev glede na dosežek) marajo vsi udeleženci prireditve izpolnjevatipogoje PCT skladno z Odlokom o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov. Izpolnjevanje pogojev PCT na javnih športno rekreativnih prireditvah z več, kot 100 udeleženci, ne velja za mlajše od 18 let in so skupajz ožjimi družinskimi člani, skrbniki, šolo ali drugo ustanovo udeleženina prireditvi. Vir: https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2021-01-2073/odlok-o-zacasni-omejitvi-zbiranja-ljudi-zaradi-preprecevanja-okuzb-s-sars-cov-2.

Z Odlokom o določitvi pogojev vstopav Republiko Slovenijo zaradi zajezitve in obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19 še vedno velja, da je vstop v Republiko Slovenijo iz držav,ki so na t.i. rdečem seznamu dovoljen ob predložitvi negativnega rezultatatesta PCR ali HAG na virus SARS-CoV-2, ki ni starejši od 48 ur od odvzemabrisa, pri čemer se priznajo testi opravljeni v državah EU/schengenskegaobmočja, Avstraliji, Izraelu, Kanadi, Novi Zelandiji, Ruski federaciji,Republiki Srbiji, Združenem kraljestvu Velike Britanije in Severne Irskeali Združenih državah Amerike, na kontrolnih točkah na letalskih povezavahza mednarodni zračni promet pa tudi, če so opravljeni v Turčiji. Nat.i. rdečem seznamu so trenutno naslednje članice EU/schengenskega območja: Andora, Avstrija (delno), Belgija, Danska, Estonija, Francija (delno),Grčija (delno), Hrvaška (delno), Italija (delno), Latvija, Litva, Nizozemska,Norveška (delno), Portugalska (delno), Španija (delno). Aktualni seznamt.i. rdečih držav je objavljen na povezavi: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ODLO2493.Vstop v Republiko Slovenijo iz držav, ki niso na rdečem seznamu je dovoljenobrez omejitev oziroma ob predložitvi dokazila, da je pred vstopom najmanjpet dni neprekinjeno prebival na območju, ki ni na rdečem ali temno rdečemseznamu. Ne glede na prejšnji stavek mora oseba dokazilo predložiti leza obdobje od odhoda iz Republike Slovenije do vrnitve v Republiko Slovenijo,če je to obdobje krajše od pet dni. Vir: http://pisrs.si/Pis.web/pregledPredpisa?id=ODLO2493.

Pregled veljavnih omejitev pri izvajanjušportnih programov z ustreznim tolmačenjem je objavljen na spletnih straneh Vlade RS https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2v zavihku Omejitve pri izvajanju športnih programov oziroma na podstrani https://www.gov.si/teme/koronavirus-sars-cov-2/omejitve-pri-izvajanju-sportne-vadbe-in-rekreacije/. 

Naslednji dogodek

Sveže novice

Druga tekma svetovnega pokala Yecheon 2024
26. 05. 2024
Objavil: Darja Rožmanec