Novice

Nadstandardno zdravstveno zavarovanje OKS

11. 11. 2022
Objavil: Darja Rožmanec

OKS – ZŠZ nadaljuje z aktivnostmi za povečanje števila sklenjenih nadstandardnih zdravstvenih zavarovanj in s tem boljše zdravstveno varstvo športnikov v primeru bolezni in poškodb. Prenovljen sistem sklepanja zavarovanj, ko zavarovanja sklepajo NPŠZ in klubi, je dobro sprejet, prav tako spremenjeni zavarovalni paketi. Vsem trem paketom Športnik Triglav smo sedaj, v okviru ambulantne rehabilitacije, dodali še kritje kineziološke obravnave. Pri tem mora biti, enako kot za ostale storitve, izkazana medicinska indikacija.

OKS – ZŠZ še naprej financira celotno premijo športnikom olimpijskega in svetovnega razreda ter kandidatom za nastop na Olimpijskih igrah, poleg tega pa v pretežni meri sofinancira premijo športnikom mednarodnega in perspektivnega razreda. Športnik je lahko obravnavan v enem od olimpijskih referenčnih športno-medicinskih centrov (Mreža_ORŠMC), lahko pa tudi v ostalih zdravstvenih ustanovah. Zavarovanje Športnik Triglav je podrobneje predstavljeno na povezavi Nadstandardno_zdravstveno_zavarovanje.

Naslednji dogodek

Sveže novice