Novice

Kandidatura za organizacijo tekmovanj v letu 2024

15. 12. 2023
Objavil: Darja Rožmanec

 

Koledar tekmovanj 2024 – zaključene kandidature z dne 14.12.2023

————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–

Na podlagi Tekmovalnega pravilnika je Strokovni svet LZS pripravil predlog tekmovalnega Koledarja LZS za leto 2024, kateri je bil z dopolnitvami potrjen na 12. seji Izvršnega odbora, ki je potekala 20.11.2023.

Koledar tekmovanj 2024 – po datumih potrjen na Izvršnem odboru V1

Kriteriji za dodelitev organizacije tekmovanja posameznemu društvu/klubu in vpis v Koledar 2024 so poleg zahtevanih pogojev iz Tekmovalnega pravilnika in novega dopolnjenega predloga Dogovora o sodelovanju za leto 2024 sledeči:

  • Za organizacijo tekmovanja iz koledarja LZS se lahko poteguje društvo/klub, ki ima registriranih najmanj 5 tekmovalcev v najmanj dveh disciplinah (tarčno, poljsko, 3D). Za registracijo štejejo športniki med 12 in 50 leti, razen v disciplini tarčnega lokostrelstva, kjer je spodnja meja 10 let, v slogih po pravilih WA.
  • Društvo/klub, ki kandidira za organizacijo šolskega tekmovanja, ima prednost pri izboru pokalnega in drugih tekmovanj oz. DP. Pred podeljevanjem pokalnih in drugih tekmovanj ter DP, bodo najprej dodeljena vsa šolska tekmovanja.
  • Prednost pri kandidaturi ima društvo/klub, ki ima usposobljenega vodjo tekmovanja z veljavno licenco.
  • Prednost pri kandidaturi ima društvo/klub, ki je po pravilu kolobarjenja na vrsti za to disciplino.
  • Dogovor med kandidati za organizacijo posameznega tekmovanja na isti termin.
  • Prednost za organizacijo DP ima društvo/klub, ki je v preteklosti že uspešno organiziralo pokalna tekmovanja v isti disciplini.
  • Če se kandidata za organizacijo tekmovanja na isti termin ne moreta dogovoriti, se organizacijo tekmovanja dodeli tistemu društvu/klubu, ki ni pridobil nobenega drugega tekmovanja.
  • Če tudi tega ni mogoče realizirati, o kandidatu za organizacijo tekmovanja odloči žreb.
  • V primeru, ko ni zadostnega interesa društev/klubov za organizacijo, se tekmovanja delijo po znižanih kriterijih.

Kandidature pošljite na na mail: secretary@archery-si.org. Rok za oddajo je 14.12.2023, do 15:00 ure. Klubi/društva lahko kandidirajo za organizacijo tekmovanja na predlagane termine
– v osnutek Koledarja bomo sproti vnašali predloge in jih tudi objavljali.

Predlog Koledarja je vezan na nov dopolnjen predlog Dogovora o sodelovanju za leto 2024, ki se bo zaradi pomembnih sprememb pogojev letnega programa športa obravnaval na 43. redni seji Skupščine, ki bo potekala 18.12.2023 v Ljubljani. Po seji bo posvet predsednikov klubov/društev, kjer se bodo tekmovanja dodelila organizatorjem po zgoraj navedenih kriterijih.

Dodatna vprašanja naslovite v tajništvo LZS, 051 653 393 Darja Rožmanec.

Naslednji dogodek

Sveže novice

Druga tekma svetovnega pokala Yecheon 2024
26. 05. 2024
Objavil: Darja Rožmanec