Novice

42. seja Skupščine LZS

26. 06. 2023
Objavil: Darja Rožmanec

VABILO

Na podlagi 20. člena Statuta Lokostrelske zveze Slovenije in 18. člena Poslovnika o delu Skupščine LZS,

vabljeni na 42. redno sejo Skupščine Lokostrelske zveze Slovenije,

ki bo v torek, 27.06.2023, ob 18.00 uri,

v prostorih Slovenskega Olimpijskega izobraževalnega centra OKS
v galeriji Kristalne palače BTC, Ameriška ulica 8 v Ljubljani.

Dnevni red:

 1. Imenovanje dveh overiteljev, izvolitev delovnega predsedstva, verifikacijske komisije
 2. Poročilo verifikacijske komisije
 3. Pregled in potrditev dnevnega reda
 4. Poročilo o nadzoru po sklepu št. 4, 41. redne seje Skupščine
 5. Pregled realizacije sklepov 41. redne seje Skupščine
 6. Poročila Izvršnega odbora (IO), Nadzornega odbora (NO)  in Disciplinske komisije (DK) za leto 2022
 7. Sprejem letnega poročila za leto 2022
 8. Program dela za leto 2023
 9. Finančni načrt za leto 2023
 10. Poročilo o številčnem stanju registriranih društev/klubov in njihovih članov 2023
 11. Dogovor o sodelovanju 2024
 12. Višina članarine za leto 2024
 13. Razno

Posamezno točko dnevnega reda lahko predlaga tudi posamezen član Skupščine. Ta mora obvezno vsebovati predloge sklepov, ki jih pripravi predlagatelj v pisni obliki.

Vse predsednike klubov pozivamo,  da delegate, ki bodo na Skupščini zastopali vaše klube/društva obvestite, da bodo svoje pravice in dolžnosti na skupščini lahko izvrševali le, če se bodo – skladno z 10. členom Poslovnika o delu Skupščine LZS – pred začetkom Skupščine pri pooblaščeni osebi LZS izkazali s pooblastilom kluba/društva.

Gradivo za Skupščino bo objavljeno na spletni strani Lokostrelske zveze Slovenije na povezavi
www.archery-si.org/skupscina.

Ljubljana, 30.05.2023

Predsednik LZS:  Marjan Ilar, l.r.

Naslednji dogodek

Apr
20
20. april
Sv. Trije Kralji, Pohorje
Sv. Trije Kralji, Pohorje – 3D pokal

Sveže novice

Lokostrelski klub Apolon
15. 04. 2024
Objavil: Darja Rožmanec