Novice

40. redna seja Skupščine LZS – vabilo

09. 06. 2021
Objavil: Darja Rožmanec

VABILO

Na podlagi 20. člena Statuta Lokostrelske zveze Slovenije in 18. člena Poslovnika o delu Skupščine LZS, vabljeni na 40. redno sejo Skupščine Lokostrelske zveze Slovenije, ki bo v sredo, 30.06.2021, ob 18.00 uri, v dvorani DATA d.o.o., Dunajska 136 v Ljubljani.

Dnevni red:
1. Imenovanje dveh overiteljev, izvolitev delovnega predsedstva, verifikacijsko – volilne komisije
2. Poročilo verifikacijsko – volilne komisije
3. Pregled in potrditev dnevnega reda
4. Pregled realizacije sklepov 39. redne seje Skupščine
5. Poročila Izvršnega odbora (IO), Nadzornega odbora (NO)
    in Disciplinske komisije (DK) za leto 2020
6. Sprejem Letnega poročila za leto 2020; splošni, vsebinski in računovodski del
7. Program dela za leto 2021
8. Finančni načrt za leto 2021
9. Poročilo o številčnem stanju registriranih društev/klubov in njihovih članov 2021
10. Predstavitev programov kandidatov za predsednika-ce LZS in kandidatov za člane Izvršnega
      odbora
11. Volitve članov Izvršnega odbora (IO), Nadzornega odbora (NO), Disciplinske komisije (DK)
in predsednika LZS na podlagi 16. člena Statuta LZS
12. Višina članarine za leto 2022
13. Razno

Posamezno točko dnevnega reda lahko predlaga tudi posamezen član skupščine. Ta mora obvezno vsebovati predloge sklepov, ki jih pripravi predlagatelj v pisni obliki.

Vse predsednike klubov pozivamo, da delegate, ki bodo na skupščini zastopali vaše klube/društva
obvestite, da bodo svoje pravice in dolžnosti na skupščini lahko izvrševali le, če se bodo – skladno
z 10. člena Poslovnika o delu skupščine LZS – pred začetkom skupščine pri pooblaščeni osebi LZS izkazali s pooblastilom kluba/društva.

Gradivo za Skupščino je objavljeno na spletni strani Lokostrelske zveze Slovenije na povezavi
https://www.archery-si.org/skupscina.

Na podlagi 4. in 6. alineje 14. člena Statuta LZS vse člane LZS pozivamo, da vložite kandidature za člana Izvršnega odbora, Nadzornega odbora, Disciplinske komisije in predsednika LZS. Kandidature morajo biti oddane po določilih 51. člena Poslovnika o delu Skupščine LZS in biti posredovane v pisni obliki, najkasneje do 20.06.2021 na e-pošto: secretary@archery-si.org, da bomo lahko pravočasno pripravili potrebne kandidatne liste. Poleg kandidature za člana Izvršnega odbora oddajte tudi obrazec predstavitve kandidata, pri kandidaturi za predsednika LZS pa mandatni program.

Ljubljana, 09.06.2021

Predsednik LZS: Marjan Ilar, l.r.
 

Naslednji dogodek

Apr
20
20. april
Sv. Trije Kralji, Pohorje
Sv. Trije Kralji, Pohorje – 3D pokal

Sveže novice

Lokostrelski klub Apolon
15. 04. 2024
Objavil: Darja Rožmanec