Domov | Stališče MNZ glede nabave, posesti, prenašanja in uporabe lokov in samostrelov

Novice

20.03.2014   Stališče MNZ glede nabave, posesti, prenašanja in uporabe lokov in samostrelov

Stališče MNZ glede nabave, posesti, prenašanja in uporabe lokov in samostrelov

Na pristojne službe MNZ je bilo s strani LZS posredovano vprašanje glede dovoljenj in potrdil za registrirane lokostrelce (navezujoč se na Zakon o orožju) - D7 orožje s tetivo: "Kakšna dovoljenja potrebujejo registrirani lokostrelci Lokostrelske zveze Slovenije za uporabo in nošenje orožja? Registrirani lokostrelci so tudi mladoletni. Loki tekmovalcev so v večini njihova osebna last in ne last klubov."

Odgovor je posredovala podsekretarka na Ministrstvu za notranje zadeve, Direktoratu za upravne notranje zadeve, migracije in naturalizacijo, Sektorju za zbiranja in orožje. Ker gre za uradno stališče organa, ga posredujemo neokrnjenega in v celoti:

"Na podlagi prvega odstavka 48. člena Zakona o orožju (Uradni list RS, št. 23/05-UPB1, 85/09) lahko polnoletni posamezniki in pravne osebe (npr. lokostrelsko društvo), nabavljajo in posedujejo loke in samostrele (7. tč. kategorije D - orožje s tetivo) brez posebnega dovoljenja. Torej polnoletni posamezniki in pravne osebe za nabavo in posest tega orožja v Sloveniji ne potrebujejo nobene orožne listine, naštete v 10. členu Zakona o orožju. Lahko pa se pripeti, da bi imelo društvo ali tekmovalec težave v drugi državi, v kateri se bo želel udeležiti tekmovanja ali treninga. V nekaterih evropskih držah je namreč nabava in posest lokov in samostrelov bolj omejena kot v Sloveniji. V teh primerih se lahko obrnete na pristojno upravno enoto, ki vam bo izdala Evropsko orožno prepustnico, ki predstavlja potovalni dokument za orožje. Svetujemo vam tudi, da pred nameravanim potovanjem preverite pogoje za vnos tega orožja pri pristojnih organih države, v katero potujete in pri pristojnih organih držav, prek katerih potujete.


Na podlagi petega in šestega odstavka 23. člena Zakona o orožju se loke in samostrele lahko nosi in porablja na strelišču ali tako zavarovanem kraju, da niso ogroženi ljudje ali premoženje. Na streliščih in zavarovanih krajih lahko pod nadzorstvom polnoletne osebe to orožje uporabljajo tudi mladoletne osebe. Menimo, da je iz navedenega razvidno, da mladoletne osebe tudi ne smejo same prenašati tega orožja na trening oziroma tekmovanja."
 


 

« Nazaj

 

urednik

Vremenska napoved

Vreme