Novice

Tečaj usposabljanja za naziv Strokovni delavec 1- športno treniranje, lokostrelstvo

25. 11. 2021
Objavil: Darja Rožmanec

Olimpijski komite Slovenije v sodelovanju z Lokostrelsko zvezo Slovenije vabi na tečaj usposabljanja za pridobitev naziva Strokovni delavec 1, športno treniranje, lokostrelstvo-poljsko, lokostrelstvo-tarčno, lokostrelstvo-3D.

Na spletni povezavi Olimpijskega komiteja Slovenije (aktualni razpisi) je objavljen razpis za usposabljanje, ki bo izvedeno po sledečem razporedu:
– Tečaj: 10.12.21 – 09.04.22; Gorenje pri Zrečah in
– Izpiti: 1. rok 11.04.22 in 2. rok 25.04.22 Ljubljana.

Poleg samega razpisa je objavljen urnik izvedbe predavanj/vaj,  ter navodila za prijavo (v video obliki dostopna tudi na http://prijave.olympic.si).

Na tečaj bo sprejetih prvih 20 kandidatov, ki bodo do navedenega roka (06.12.21 do 09.00 ure) opravili spletno prijavo in priložili vsa ustrezna dokazila. Tečaj bo izveden, če bo prijavljenih najmanj 15 kandidatov. V primeru zaostritve pogojev vezano na Covid-19 si pridržujemo pravico do spremembe v izvedbi.

Vse klube prosimo, da informacijo o tečaju posredujete svojim članom, ki izpolnjujejo kriterij zaposlenosti.

Uporabne informacije glede spletene prijavne aplikacije:

Sam postopek poteka v dveh korakih:
1. Kandidat se registrira v aplikacijo – gre zgolj za enkratni dogodek in velja za celotno trajanje projekta (do l. 2022); ob registraciji morajo kandidati poleg vnosa podatkov priložiti tudi aktualno potrdilo o zaposlitvi ter kopijo osebnega dokumenta (ta korak je namenjen temu, da se nato na dogodke lahko prijavljajo kandidati, ki dejansko izpolnjujejo krovno zahtevo projekta = zaposlitev in polnoletnost).
2. Kandidat se prijavi na izbrani dogodek ter priloži vsa dokazila, ki so zahtevana za vsak posamezni dogodek. Skrbnik ponovno pregleda prijavo in v kolikor je vse ustrezno le to tudi potrdi – šele s tem korakom kandidat zaseda prosto mesto oziroma je umeščen v čakalno vrsto.

Pregled registracijskega in prijavnega postopka se s strani skrbnika izvaja tekom delavnika, tako, da kandidati ne smejo čakati na zadnje dneve za opravo registracije in prijave.
Navodila (tudi video) glede postopka registracije in prijave si kandidati lahko pregledajo napovezavi.

Informacije glede dokazovanja statusa zaposlitve:

Kot dokazilo o statusu zaposlitve lahko kandidati priložijo zgolj sledeče dokumente (stare največ en mesec):
– potrdilo o zaposlitvi – priloženi obrazec, ki ga dajo v potrditev delodajalcu ali
– potrdilo delodajalca podpisano in žigosano (ni nujno, da je na našem obrazcu) iz katerega je razviden status in trajanje zaposlitve ali
– izpis iz AJPES-a (v primeru nosilca S.P.-ja) ali
– potrdilo od ZPIZ-a (obrazec: Vloga za izpis obdobij zavarovanja v RS), ki ga lahko enostavno pridobijo na več načinov

Naslednji dogodek

Sveže novice