Novice

Razpis kandidatur za organizacijo tekmovanj LZS v letu 2023

14. 10. 2022
Objavil: Luka Gjurin

Strokovni svet LZS je pripravil predlog tekmovalnega koledarja LZS za leto 2023. Na spodnjih povezavah najdete koledar LZS 2023 urejen po datumih in po vrstah tekmovanj:

Koledar LZS 2023 po datumih
Koledar LZS 2023 po vrstah tekmovanj

Društva/klube pozivamo k oddaji kandidatur za posamezna tekmovanja in k sodelovanju pri usklajevanju koledarja. IO je sprejel sledeče kriterije za dodelitev organizacije tekmovanj:

Kriteriji za dodelitev organizacije tekmovanja posameznemu društvu/klubu in vpis v Koledar 2023 so poleg zahtevanih pogojev iz Tekmovalnega pravilnika in Dogovora o sodelovanju sledeči:
– Za organizacijo tekmovanja iz koledarja LZS se lahko poteguje društvo/klub, ki ima registriranih najmanj 5 tekmovalcev v najmanj dveh disciplinah ( tarčno, poljsko, 3D). Za registracijo štejejo športniki med 12 in 50 leti, razen v disciplini tarčnega lokostrelstva, kjer je spodnja meja 10 let, v slogih po pravilih WA.
– Prednost pri kandidaturi ima društvo/klub, ki ima usposobljenega vodjo tekmovanja z veljavno licenco.
– Prednost pri kandidaturi ima društvo/klub, ki je po pravilu kolobarjenja na vrsti za to disciplino.
– Dogovor med kandidati za organizacijo posameznega tekmovanja na isti termin.
– Prednost za organizacijo DP ima društvo/klub, ki je v preteklosti že uspešno organiziralo pokalna tekmovanja v isti disciplini.
– Če se kandidata za organizacijo tekmovanja na isti termin ne moreta dogovoriti, se organizacijo tekmovanja dodeli tistemu društvu/klubu, ki ni pridobil nobene druge kandidature za organizacijo tekmovanja.
– Če tudi tega ni mogoče realizirati, o kandidatu za organizacijo tekmovanja odloči žreb.
– V primeru, ko ni zadostnega interesa društev/klubov za organizacijo, se tekme delijo po znižanih kriterijih.
– Klub ki kandidira za organizacijo šolskega tekmovanja, ima prednost pri izboru pokalnega tekmovanja oz. DP-ja. Pred podeljevanjem pokalnih tekmovanj/DP-jev, bodo najprej podeljena šolska tekmovanja
– Organizator AH pokala 12.8.2023 mora progo pustiti postavljeno za izbirno tekmovanje AH reprezentance, ki bo potekalo 13.8.2023

Kandidature pošljite na luka.gjurin@gmail.com. Rok za oddajo je 22.10.2022, do 20:00.
Klubi/društva lahko kandidirajo za organizacijo tekmovanj na predlagane ali na druge termine – v osnutek Koledarja bomo sproti vnašali vse predloge in jih tudi sproti objavljali.

Koledar se uskladi z organizatorji tekmovanj na Posvetu predsednikov klubov/društev, ki bo organiziran 24.10.2022, po 41. redni seji Skupščine LZS.

Kontakt za dodatna vprašanja:
luka.gjurin@gmail.com
040 321 887

Naslednji dogodek

Sveže novice

10 dni do pričetka olimpijskih iger
16. 07. 2024
Objavil: Petra Bolta