Novice

Irena Rosa je na kongresu WA prejela priznanje za delo

29. 07. 2023
Objavil: Luka Gjurin

Irena Rosa je na kongresu svetovne lokostrelske zveze World Archery v Berlinu 28.07.2023 prejela
visoko priznanje za svoje preteklo delo.

Na priznanju je zapisano:
Irena Rosa (SLO) je že več desetletij vzor enakosti spolov od regionalne do mednarodne ravni kot
športnica, sodnica, uradna oseba na tekmovanjih in prireditvah, tehnična delegatka itd.

V Olimpijski listini je zapisano, da MOK priznava, da so enakost spolov, vključenost in raznolikost
sestavni deli izpolnjevanja vizije gradnje mirnega in boljšega sveta s športom. To je tudi vodilo
World Archery, ki vsake dve leti na kongresu podeli nagrado za enakost spolov.

V pravilih WA je zapisano, da se nagrada za enakost spolov podelji osebi, ki je vzor ali je dosegla
pomemben prispevek k spodbujanju enakosti spolov na nacionalni ali višji ravni.

To lahko vključuje, vendar ni omejeno na:
• Spodbujanje ali poudarjanje enakosti spolov pri športnikih ali upravi.
• Pomembni dosežki na področju, kjer je prej dominiral en spol.
• Dolgoročni prispevek k zagotavljanju enakih možnosti za oba spola.

Nominacije lahko predložijo naslednji organi World Archery:
• Nacionalna panožna zveza,
• Kontinentalna zveza,
• Člani izvršnega odbora WA,
• Člani komisije za enakost spolov

Vsak organ lahko predloži največ eno nominacijo za nagrado na kongres. Zbrane predloge uredi
WA komisija za enakost spolov, izbere in potrdi pa Izvršni odbor World Archery. Zmagovalec je
razglašen na kongresu World Archery.

Naslednji dogodek

Sveže novice