Novice

41. redna seja Skupščine Lokostrelske zveze Slovenije – vabilo

30. 09. 2022
Objavil: Darja Rožmanec

VABILO

Na podlagi 20. člena Statuta Lokostrelske zveze Slovenije in 18. člena Poslovnika o delu Skupščine LZS,
vabljeni na 41. redno sejo Skupščine Lokostrelske zveze Slovenije,
ki bo v ponedeljek, 24.10.2022, ob 17.00 uri, v dvorani DATA d.o.o., Dunajska 136 v Ljubljani.

Dnevni red:

 1. Imenovanje dveh overiteljev, izvolitev delovnega predsedstva, verifikacijsko-volilne komisije
 2. Poročilo verifikacijsko-volilne komisije
 3. Pregled in potrditev dnevnega reda
 4. Pregled realizacije sklepov 40. redne seje Skupščine
 5.  Poročila Izvršnega odbora (IO), Nadzornega odbora (NO)
  in Disciplinske komisije (DK) za leto 2021
 6. Sprejem letnega poročila za leto 2021
 7. Program dela za leto 2022
 8. Finančni načrt za leto 2022
 9. Poročilo o številčnem stanju registriranih društev/klubov in njihovih članov 2022
 10. Razrešitev enega člana Izvršnega odbora (IO), Predstavitev kandidatov za nadomestnega člana Izvršnega odbora (IO)
 11. Volitve nadomestnega člana Izvršnega odbora (IO) na podlagi 16. člena Statuta LZS
 12. Višina članarine za leto 2023
 13. Razno

Po seji sledi:
Obravnava kandidatur za organizacijo tekmovanj LZS v letu 2023 – predlog tekmovalnega koledarja LZS za leto 2023
Slavnostna podelitev priznanj za leto 2021

Posamezno točko dnevnega reda lahko predlaga tudi posamezen član Skupščine. Ta mora obvezno vsebovati predloge sklepov,
ki jih pripravi predlagatelj v pisni obliki.

Na podlagi 4. in 6. alineje 14. člena Statuta LZS vse člane LZS pozivamo, da vložite kandidature za nadomestnega člana Izvršnega odbora, da bomo lahko pravočasno pripravili potrebno kandidatno listo.
Predloge posredujte v pisni obliki, najkasneje do 14.10.2022 na e-pošto: secretary@archery-si.org.
Poleg kandidature za člana Izvršnega odbora oddajte tudi predstavitev kandidata.

Vse predsednike klubov pozivamo,  da delegate, ki bodo na Skupščini zastopali vaše klube/društva obvestite, da bodo svoje pravice in dolžnosti na skupščini lahko izvrševali le,
če se bodo – skladno z 10. členom Poslovnika o delu Skupščine LZS – pred začetkom Skupščine pri pooblaščeni osebi LZS izkazali s pooblastilom kluba/društva.

Gradivo za Skupščino bo objavljeno na spletni strani Lokostrelske zveze Slovenije na povezavi
https://www.archery-si.org/skupscina/
.

VABILO

 

Ljubljana, 30.09.2022

Predsednik LZS:
Marjan Ilar, l.r.

Naslednji dogodek

Sveže novice