Novice

43. redna seja Skupščine in posvet predsednikov – vabilo in gradivo

15. 12. 2023
Objavil: Darja Rožmanec

VABILO

Na podlagi 20. člena Statuta Lokostrelske zveze Slovenije in

 1. člena Poslovnika o delu Skupščine LZS,

vabljeni na 43. redno sejo Skupščine Lokostrelske zveze Slovenije,

ki bo v ponedeljek, 18.12.2023, ob 18.00 uri,

v prostorih Slovenskega Olimpijskega izobraževalnega centra OKS
v galeriji Kristalne palače BTC, Ameriška ulica 8 v Ljubljani.

Dnevni red:

 1. Imenovanje dveh overiteljev, izvolitev delovnega predsedstva in verifikacijske komisije
 2. Poročilo verifikacijske komisije
 3. Pregled in potrditev dnevnega reda
 4. Pregled realizacije sklepov 42. seje Skupščine
 5. Seznanitev s spremembami pogodbenih določil letnega programa športa in preklic sklepov
  št. 10 in 11, 42. seje Skupščine
 6. Obravnava dopolnjenega predloga Dogovora o sodelovanju 2024
 7. Višina članarine za leto 2024
 8. Razno

Zapisnik 42. Skupščine LZS

Po seji bo posvet predsednikov klubov/društev zveze, kjer se bodo tekmovanja iz koledarja za leto 2024
na podlagi objavljenih kriterijev in oddane pisne kandidature dodelila organizatorju.

Posamezno točko dnevnega reda lahko predlaga tudi posamezen član Skupščine. Ta mora obvezno vsebovati predloge sklepov, ki jih pripravi predlagatelj v pisni obliki.

Vse predsednike klubov pozivamo,  da delegate, ki bodo na Skupščini zastopali vaše klube/društva

obvestite, da bodo svoje pravice in dolžnosti na skupščini lahko izvrševali le, če se bodo – skladno
z 10. členom Poslovnika o delu Skupščine LZS – pred začetkom Skupščine pri pooblaščeni osebi LZS
izkazali s pooblastilom kluba/društva.

Gradivo za Skupščino je objavljeno na spletni strani Lokostrelske zveze Slovenije na povezavi www.archery-si.org/skupscina.

 

Ljubljana, 20.11.2023                                                                                                    Predsednik LZS:

Marjan Ilar, l.r.

Naslednji dogodek

Apr
20
20. april
Sv. Trije Kralji, Pohorje
Sv. Trije Kralji, Pohorje – 3D pokal

Sveže novice

Lokostrelski klub Apolon
15. 04. 2024
Objavil: Darja Rožmanec