Domov | Vrhunski šp. | Kategorizacije-Zavarovanje

Kategorizacije-Zavarovanje

Povzeto s spletne strani Olimpijskega komiteja Slovenije združenje športnih zvez.

Odbor za vrhunski šport tri krat letno objavi seznam športnikov, ki so si na podlagi doseženih rezultatov in v skladu z veljavnimi kriteriji pridobili status kategoriziranega športnika Republike Slovenije svetovnega, mednarodnega, perspektivnega, državnega ali mladinskega razreda

Kategorizirani športniki v času aktivnega udejstvovanja v športu lahko uveljavljajo statusne pravice, ki jih natančno določajo:

  • Zakon o športu,
  • Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji,
  • drugi akti, ki urejajo področje športa.
Pregled kategorizacij
Povezave
Zavarovanje reprezentantov

Vsi člani reprezentanc in vodje programov, ki so tudi spremljevalci so v obdobju enega leta zavarovani preko zavarovalne police sklenjene med Lokostrelsko zvezo Slovenije in Zavarovalnico Maribor.
V primeru nezgode se morajo zavarovanci obrniti na najbližjo poslovalnico Zavarovalnice Maribor in izpolniti ustrezen obrazec. Kontaktna oseba LZS: Darja Rožmanec, 051 653 393.

  • Zavarovalna polica nezgodnega zavarovanja OKS

Vsi kategorizirani športniki svetovnega, mednarodnega in perspektivnega razreda ter njihovi spremljevalci (4 osebe) so v obdobju trajanja statusa nezgodno zavarovani prek zavarovalne police, sklenjene med Ministrstvom za izobraževanje znanost in šport in zavarovalno družbo AdriaticSlovenica, d. d.
V primeru nezgode se morajo zavarovanci obrniti na predstavnico Adriatica Slovenice in izpolniti ustrezen obrazec.Kontaktna oseba v primeru nezgode: Adriatic Slovenica, d.d., Mirjana Kavšek, 01 582 47 11

Galerija

Vremenska napoved

Vreme