Domov | Vrhunski šp. | Kategorizacije-Registracije-Zavarovanje

Kategorizacije-Registracije-Zavarovanje

Povzeto s spletne strani Olimpijskega komiteja Slovenije združenje športnih zvez.

Odbor za vrhunski šport tri krat letno objavi seznam športnikov, ki so si na podlagi doseženih rezultatov in v skladu z veljavnimi kriteriji pridobili status kategoriziranega športnika Republike Slovenije olimpijskega, svetovnega, mednarodnega, perspektivnega, državnega ali mladinskega razreda.

Kategorizirani športniki v času aktivnega udejstvovanja v športu lahko uveljavljajo statusne pravice, ki jih natančno določajo:

  • Zakon o športu,
  • Nacionalni program športa v Republiki Sloveniji,
  • drugi akti, ki urejajo področje športa.
Pregled kategorizacij in registracij športnikov - povezave
Zavarovanje reprezentantov

Vsi člani reprezentanc in vodje programov, ki so tudi spremljevalci so v obdobju enega leta zavarovani preko zavarovalne police sklenjene med Lokostrelsko zvezo Slovenije in SAVA zavarovalnico.
V primeru nezgode se morajo zavarovanci obrniti na najbližjo poslovalnico SAVA zavarovalnice in izpolniti ustrezen obrazec. Kontaktna oseba LZS: Darja Rožmanec, 051 653 393.