2019

Vodja programa

Darja Rožmanec: solskiprogram@archery-si.org, +386 51 653 393

Program dela 2019

Program dela 2018-2019

LOKOSTRELEC SEM 

Rang lestvica 2019  rezultati finalno tekmovanje Stožice   fotke   

Vabilo lokostrelski centri november+december

Vabilo lokostrelski centri april+maj

Vabilo lokostrelski centri februar + marec 

Vabilo, prijavnica in seznam opreme za lokostrelski tabor Bohinj 2019   fotke  

        

V projekt "lokostrelec sem" so vključujeni vsi lokostrelski slogi in deluje izključno v dogovoru z lokostrelskimi društvi s posameznega organizacijskega območja, prav tako projekt rekracije. Lokostrelski centri in lokstrelska šola so organizirani regijsko, disperzno, po vsem območju Slovenije. Poudarek, je na regijah kjer je izkazan interes mladih lokostrelcev in trenerjev, po dodatnem strokovnem izobraževanju in potrebah zveze. Obseg območij in število vključenih klubov se lahko s časom spreminja.

Pravila ŠŠT

Pravila šolskih športnih tekmovanj 

Seznam šol - razdelitev 

Osnovne šole - ZAHOD

Osnovne šole - VZHOD

Srednje šole - ZAHOD

Srednje šole - VZHOD

Vabila in rezultati

Zunanje državno tekmovanje - Gradac 08.06.2019 prijavnica rezultati fotke  

Zunanje področno tekmovanje Vzhod - Vavta vas 25.05.2019 prijavnica  rezultati VIDEO

Zunanje področno tekmovanje Zahod - Ankaran 25.05.2019 prijavnica  rezultati fotke 

Dvoransko državno tekmovanje - Horjul 16.03.2019  prijavnica  rezultati fotke  

Dvoransko področno tekmovanje Vzhod - Vavta vas 02.02.2019 prijavnica  rezultati  fotke

Dvoransko področno tekmovanje Zahod - Vrhnika 02.02.2019 prijavnica  rezultati fotke

Prijava in norme

Navodila za prijavo

Prijavni obrazec za šolska športna tekmovanja DP - Lokostrelska zveza Slovenije

Prijavni obrazec za šolska športna tekmovanja - Zavod za šport RS Planica

Predpisana lica in norme za državno tekmovanje

Arhiv