2019

Vodja programa

Franci Rožmanec: poljskiprogram@archery-si.org, +386 41 728 393

Program dela

Program dela 2019

Obvestila

Priprave poljske in 3D selekcije - 03.03.2019 Vrhnika

Priprave mladinske poljske selekcije - 01.-05.07.2019 Mokrice

Priprave mladinske poljske selekcije - 07.-12.08.2019 Mokrice

Priprave mladinske in članske reprezentance - 21.-22.09.2019 Mokrice NOVO

Reprezentanca za nastop na Evropskem Field prvenstvu - imenovana 29.08.2019 

ČLANI
UKRIVLJENI LOK
Miha Šimec
Luka Arnež
Den Habjan

SESTAVLJENI LOK
Staš Modic
Dejan Sitar
Andrei Vuilov

GOLI LOK
Mihael Kosec
Brane Štepic
Klemen Kelvišar

ČLANICE
UKRIVLJENI LOK
Ana Umer
Urška Čavič
Iva Rusjan

SESTAVLJENI LOK
Toja Ellison
Dolores Kosec
Dragica Tofaj Gutman

GOLI LOK
Tina Gutman

MLADINCI
UKRIVLJENI LOK
Sergej Podkrajšek
Žiga Ravnikar
Matic Jager

SESTAVLJENI LOK
Tim Jevšnik
Aljaž Brenk
Matej Godeša

GOLI LOK
Gašper Bolčina

MLADINKE
UKRIVLJENI LOK
Tea Slana
Špela Ferš

SESTAVLJENI LOK
Aneja Pajk
Adriana Dejak

GOLI LOK
Iris Kandžič

SPREMLJEVALCI
Franci Rožmanec
Brina Božič
Matej Zupanc
 

Selekcija - imenovana 05.07.2019

ČLANSKA SELEKCIJA

SESTAVLJENI LOK MOŠKI
Sitar Dejan
Modic Staš
Vuilov Andrei

UKRIVLJENI LOK MOŠKI
Šimec Miha
Komočar Jaka
Arnež Luka
Habjan Den
Bizjak Rok

GOLI LOK MOŠKI
Kosec Mihael
Podržaj Marjan
Kelvišar Klemen

SESTAVLJENI LOK ŽENSKE
Ellison Toja
Kosec Dolores

UKRIVLJENI LOK ŽENSKE
Umer Ana
Čavič Urška
Rusjan Iva

GOLI LOK ŽENSKE
Gutman Tina
Pečnik Maja

MLADINSKA SELEKCIJA

SESTAVLJENI LOK MLADINCI
Jevšnik Tim
Kristjan Kusterle
Matej Godeša
Brenk Aljaž 

UKRIVLJENI LOK MLADINCI
Ravnika Žiga
Podkrajšek Sergej
Jager Matic

GOLI LOK MLADINCI
Bolčina Gašper

SESTAVLJENI LOK MLADINKE
Pajk Aneja
Dejak Adriana

UKRIVLJENI LOK MLADINKE
Ferš Špela
Slana Teja
Velkova Mia

GOLI LOK MLADINKE
Kandžič Iris

Arhiv