2013

Pravila Slovenskega pokala
Stanje v Slovenskem pokalu

Obvestila

Po pravilniku Slovenskega pokala je rok pritožbe 2 dni od objave na strani LZS.

Zadnji rok sprejemanja pritožb je 25.11.2013 do 24 ure!

Reklamacije

Drago Sluga