2019

Pravila SLO Dvoranskega pokala 2019

Pravila Dvoranskega pokala

Stanje v SLO Dvoranskem pokalu

Razvrstitev 2019 - končno

Razvrstitev društva 2019 - končno

Obvestila 

Trenutno ni nobenih obvestil.

Reklamacije

Tomaž Urlep: tomaz.urlep@t-1.si 

Arhiv