Domov | Lzs | Organi

Organi

Predsednik
  Marjan Ilar
Mandat: 2019-2021
Elektronska pošta: president@archery-si.org
Izvršni odbor
                      Člani:  Marko Arnež
  Jaka Komočar
  Sergej Podkrajšek
  Irena Rosa
  Bogdan Sopčič
  Jaroš Šteharnik
          Elektronska pošta: executive@archery-si.org
Letno poročilo in zaključni račun:  letno poročilo 2018
Poročilo o delu IO:  za leto 2018
Poročilo o delu NO: /
Poročilo o delu DK: /
Program dela: za leto 2018
Finančni načrt: za leto 2018
Vabilo seja IO: 4. seja 12.10.2020 
Gradivo 4. seja IO 

3. Gradiva za 39. redno sejo Skupščine LZS:

2. pregled sklepa predsednika zveze in potrditev zapisnika 3. seje odbora
5a Obravnava predlogov sprememb Statuta LZS
• 5. Seznanitev s Poročilom o nadzoru nad letnim poročilom LZS za leto 2019 - pošiljanje članom LZS po e-pošti
• 6. Poročila Izvršnega odbora (IO), Nadzornega odbora (NO) in Disciplinske komisije (DK) za leto 2019
• 7. Sprejem letnega poročila za leto 2019
Podatki iz izkaza poslovnega izida 2019 in 
Podatki iz bilance stanja 2019

Pregled doseženih rezultatov in uvrstitev 2019
Pregled doseženih kategorizacij - februar 2020
• 8. Program dela za leto 2020
• 9. Finančni načrt za leto 2020
• 10. Poročilo o številčnem stanju registriranih društev/klubov in njihovih članov 2020
• 11. Predlog pogodbe o sodelovanju za leto 2021 in višina članarine za leto 2021

4. Mnenje MNZ o upoštevanju Zakona o orožju (Zoro-1) na lokostrelskih tekmovanjih
- 23. člen, nošenje in uporaba orožja s tetivo
- poroča Bogdan Sopčič
5. Dopolnitev tekmovalnega pravilnika - poroča Tomaž Urlep
6. Revidiranje Pravilnika o registraciji društev/klubov in njihovih članov, podlaga dopis OKS
- poročata Darja Rožmanec, Tomaž Urlep
7. Obstoječi pravilnik o varovanju osebnih podatkov     Predlog novega pravilnika, podlaga ZVOP-1 in GDPR - poroča Darja Rožmanec
8. Razno
- Poročilo glavne sodnice o izvedbi 3D državnega prvenstva v Prestranku 
 

Zapisnik seja IO
 
3. seja 31.08.2020 - predlog
  5. dopisna seja 08.06.2020
  4. dopisna seja 28.05.2020
  3. dopisna seja 14.05.2020
  2. seja 23.01.2020
  2. dopisna seja 18.12.2019
  1. dopisna seja 07.12.2019
  1. seja 19.11.2019
  98. seja 08.11.2019
  90. dopisna seja 23.09.2019
  89. dopisna seja 29.08.2019
  88. dopisna seja 10.07.2019
  87. dopisna seja 05.07.2019
  86. dopisna seja 20.06.2019
  97. seja 11.06.2019
  85. dopisna seja 13.05.2019
  84. dopisna seja 29.04.2019
  83. dopisna seja 11.04.2019
  82. dopisna seja 05.04.2019
  81. dopisna seja 18.03.2019
  80. dopisna seja 11.03.2019
  79. dopisna seja 27.02.2019
  96. seja 14.02.2019
  78. dopisna seja 05.02.2019
  77. dopisna seja 03.01.2019
  95. seja 27.11.2018
  94. seja 22.11.2018
  93. seja 08.11.2018
  76. dopisna seja 18.10.2018
  75. dopisna seja 03.10.2018
  92. seja 13.09.2018
  74. dopisna seja 23.08.2018
  73. dopisna seja 14.08.2018
  9. izredna seja 09.07.2018 - predlog
  72. dopisna seja 28.06.2018
  91. seja 26.06.2018
  71. dopisna seja 30.05.2018
  8. izredna seja 14.05.2018
  70. dopisna seja 07.05.2018
  69. dopisna seja 24.04.2018
  90. seja 20.04.2018
  68. dopisna seja 05.04.2018
  89. seja nadaljevanje 21.03.2018
  89. seja 09.03.2018
  67. dopisna seja 25.01.2018
  88. seja 12.01.2018
  87. seja 21.12.2017
  66. dopisna seja 14.12.2017
  65. dopisna seja 06.12.2017
  86. seja 17.11.2017
  7. izredna seja 19.10.2017
  85. seja nadaljevanje 07.10.2017 
  85. seja 20.09.2017
  64. dopisna seja 11.09.2017
  63. dopisna seja 31.07.2017
  6. izredna seja 17.07.2017
  62. dopisna seja 03.07.2017
  61. dopisna seja 28.06.2017
  60. dopisna seja 15.06.2017
  84. seja 08.06.2017
  59. dopisna seja 17.05.2017
  83. seja 26.04.2017
  58. dopisna seja 15.05.2017
  57. dopisna seja 24.04.2017
  56. dopisna seja 26.03.2017
  55. dopisna seja 13.03.2017
  54. dopisna seja 06.03.2017
  82. seja 20.02.2017
  53. dopisna seja 26.01.2017
  52. dopisna seja 16.01.2017
Zapisniki: Arhiv do december 2016
Nadzorni odbor
                        Člani: Frane Merela / predsednik
  Marjan Fišer
  Brane Štefančič
Elektronska pošta: supervisory@archery-si.org
Poročilo o delu NO: za leto 2018
  za leto 2017
  za leto 2016
  za leto 2015
  za leto 2014
  za leto 2013
Zapisnik seje NO: 2. dopisna seja 03.08.2019
  1. dopisna seja 08.03.2018
  11. dopisna seja 06.10.2017
  11. dopisna seja 06.10.2017
  10. dopisna seja 18.03.2017
  9. dopisna seja 12.03.2017
  8. dopisna seja 22.12.2016
  7. dopisna seja 05.12.2016
  6. dopisna seja 11.10.2016
  5. dopisna seja 09.09.2016
  4. dopisna seja 02.03.2016
  3. dopisna seja 07.01.2016
  1. seja 11.12.2015
  2. dopisna seja 12.11.2015
  1. dopisna seja 03.06.2015
  2. seja NO LZS
  1. seja NO LZS
  zapisnik - pregled poslovanja 06.08.2013

Disciplinska komisija
Člani: Marko Berus
  Blaž Koritnik
  Boštjan Matjašič
  Lars Somi
  Igor Vrbančič 
Elektronska pošta: disciplinska@archery-si.org
Poročilo o delu DK: za leto 2016
  za leto 2015
  za leto 2014
  za leto 2013
Zapisniki sej DK: 1. dopisna seja DK
  4. seja DK LZS
  3. seja DK LZS
  2. seja DK LZS
  1. seja  DK LZS