Domov | Lzs | Komisije

Komisije

Strokovni svet
Člani:

Tomaž Urlep / predsednik
Gregor Končan
Franci Rožmanec
Matej Zupanc

Dokumenti: Zapisnik seje 25.01.2019 
  Zapisnik seje 15.11.2018 
  Ogled vseh dokumentoov - arhiv

Sodniška komisija
Člani: Maya Shalaby / v.d. predsednice
  Maruša Gajić
  Borislav Valjan
  Petra Bolta
  Matija Brenk
Dokumenti: Ogled vseh dokumentov
  Seznam organizatorjev, Dos in sodnikov z licenco 2019

Komisija za izobraževanje
Člani: Den Malavašič Habjan / predsednik 
  Klemen Cezar
  Matej Zupanc
Dokumenti: Ogled vseh dokumentov
 

Komisija športnikov
Člani: Jaka Komočar / predsednik
  Rok Bizjak
  Ana Umer
Dokumenti Komisije športnikov: Zapisnik seje 24.04.2019
Dokumenti Komisije tekmovalcev: Zapisnik seje 16.12.2015
  Zapisnik seje 29.01.2015
  Zapisnik seje 02.10.2014


Koordinator za antidoping pri OKS in WA

SLOADO