Domov | Stališče MNZ glede potrebnih dovoljenje za organizatorje lokostrelskih tekmovanj

Novice

20.03.2014   Stališče MNZ glede potrebnih dovoljenje za organizatorje lokostrelskih tekmovanj

Stališče MNZ glede potrebnih dovoljenje za organizatorje lokostrelskih tekmovanj

Zaradi soočanja lokostrelskih klubov z nejasno prakso glede potrebe po prijavljanju lokostrelskih tekmovanj pri pristojnih upravnih organih, je bilo za uradno mnenje zaprošeno Ministrstvo za notranje zadeve, Direktorat za upravne notranje zadeve, migracije in naturalizacijo, Sektor za zbiranja in orožje. Odgovor je posredovala podsekretarka Kristina Magajna Miklavčič. Ker gre za uradno stališče organa, ga vsem članom LZS posredujemo neokrnjenega in v celoti:

"Zakon o javnih zbiranjih (Uradni list RS, št. 64/11-UPB5) v 2. točki prvega odstavka 4. člena določa, da je javna prireditev vsako organizirano zbiranje oseb zaradi izvajanja kulturne, športne, zabavne, verske ali druge aktivnosti tako, da je udeležba brezpogojno ali pod določenimi pogoji dovoljena vsakomur. Organizirana javna prireditev pa je na podlagi 3. točke prvega odstavka 4. člena istega zakona prireditev, pri kateri organizator razglaša (javno oglašuje) oziroma poziva k udeležbi z javno objavo oziroma z vabili, posredovanim tistim, ki naj se prireditve udeležijo. Pri ugotavljanju, ali gre pri določenemu tekmovanju v lokostrelstvu za javno prireditev kot jo opredeljuje Zakon o javnih zbiranjih, je torej na podlagi navedenega potrebno najprej ugotoviti, ali je organizator z javno objavo (npr. preko spleta) na tekmovanje vabil neimenovano število udeležencev (vse zainteresirane osebe, občane, krajane), kot tudi, ali se navedenega tekmovanja dejansko lahko udeležijo vsi zainteresirani, ki so prebrali objavljeno vabilo. Če se tekmovanja v lokostrelstvu, glede na javno objavo, lahko udeležijo vsi zainteresirani občani je navedeno tekmovanje na podlagi Zakona o javnih zbiranjih javna prireditev, za katero si mora organizator na podlagi 13. člena Zakona o javnih zbiranjih pridobiti dovoljenje pristojne upravne enote (ker gre za prireditev, na kateri se uporablja predmete, zaradi katerih je lahko ogroženo življenje ali zdravje ljudi ali premoženje ni dovolj prijava pri policijski postaji, ampak je potrebna pridobitev dovoljenja).

Če pa organizator tekmovanja v lokostrelstvu (tudi z javno objavo tekmovanja) seznani zgolj tekmovalce (npr. zaradi pravočasne prijave) in če je tudi ob sami izvedbi tekmovanja vstop na prostor, kjer poteka tekmovanje, mogoč le tekmovalcem in uradnim sodnikom, pa na podlagi Zakona o javnih zbiranjih ne gre za javno prireditev. V tem primeru namreč ni izpolnjen pogoj iz 4. člena, da je udeležba na prireditvi brezpogojno ali pod določenimi pogoji dovoljena vsakomur, zato pridobitev dovoljenja upravne enote ni potrebna."

Iz priloženega je razvidno, da načeloma AH in 3D tekme v gozdu, kjer je gibanje ostalim omejeno, ne potrebujejo dovoljenja oziroma ne gre za javne prireditev, za ostale tekme (predvsem tarčne (po starem - FITA) - dvoranske in ostale) pa je dovoljenje potrebno, ker so tam prisotni gledalci, čeprav na tribunah, ampak se uporabljajo predmeti, s katerimi se lahko poškoduje ali ogrozi življenje.
 

Organizatorjem lokostrelskih tekmovanj predlagamo, da se glede prijav tekmovanj/prireditev za AH in 3D pozanimajo pri Upravni enoti, ki je pristojna za izdajo dovoljenja.


 

« Nazaj

 

urednik

Vremenska napoved

Vreme