Domov | Registracija in kategorizacija - 2. sklop izrednih ukrepov zaradi Covid 19

Novice

11.11.2020   Registracija in kategorizacija - 2. sklop izrednih ukrepov zaradi Covid 19

Registracija in kategorizacija - 2. sklop izrednih ukrepov zaradi Covid 19

Obveščamo vas, da je 2. sklop ukrepov s področja registracije in kategorizacije športnikov potrjen s strani IO OKS ter Strokovnega sveta RS za šport.

Korigirana evidenca registriranih športnikov bo objavljena, ko bo upoštevaje nove sprejete ukrepe mogoče sistemsko umestiti v ŠportSI 360°. Spremembe v evidenci kategoriziranih športnikov pa bodo vidne ob objavi evidence 1.2.2021.

Strokovni svet za vrhunski šport OKS je mnenja, da bodo ukrepi pomagali tako športnikom kot NPŠZ pri premostitvi neprijetnih težav povezanih s stanjem zaradi COVID-19.

Sprejet predlog ukrepov na področju kategorizacije športnikov zaradi koronavirusa:
1. Vsem registriranim športnikom, katerim v obdobju od 1. marca 2020 do 28. februarja 2021 poteče naziv registriranega športnika in niso oz. ne bodo imeli opravljenega športnega nastopa ter s tem izpolnjenega pogoja za podaljšanje naziva registriranega športnika, se naziv registriranega športnika avtomatično podaljša za 12 mesecev.
2. Vsem kategoriziranim športnikom katerim kategorizacija poteče 31.1.2021 se status kategoriziranega športnika podaljša do 31.1.2022.
3. Kategoriziranim športnikom s statusom mladinskega, državnega, perspektivnega in mednarodnega razreda z obdobjem trajanja 1 leto, katerim kategorizacija je kategorizacija potekla 31.5.2020 in se jim je se status kategoriziranega športnika podaljšal za 8 mesecev do 31.1.2021 se status kategoriziranega športnika podaljša za nadaljnje 4 mesece do 31.5.2021.
4. Kategoriziranim športnikom s statusom mladinskega, državnega, perspektivnega in mednarodnega razreda z obdobjem trajanja 1 leto, katerim kategorizacija je kategorizacija potekla 30.9.2020 in se jim je se status kategoriziranega športnika podaljšal za 8 mesecev do 31.5.2021 se status kategoriziranega športnika podaljša za nadaljnje 4 mesece do 30.9.2021.
5. Podaljšanje statusa kategoriziranega športnika iz predhodne 2., 3. ali 4. točke predlaganih ukrepov ne veljajo za tiste kategorizirane športnike, ki jim je bil ta naziv izredno podaljšan za največ eno leto po zaključku njihove športne kariere na podlagi točke 1.3.3.6.2 Pogojev, pravil in kriterijev za registriranje in kategoriziranje športnikov v RS.
6. Dodatno podaljšanje statusa kategoriziranega športnika iz predhodne 2., 3. ali 4. točke predlaganih ukrepov ne velja tudi za tiste kategorizirane športnike, ki bi bili upravičeni do izrednega podaljšanja zaradi razlogov navedenih v točki 1.3.3.6.1 Pogojev, pravil in kriterijev za registriranje in kategoriziranje športnikov v RS (poškodba, bolezen, nosečnost oz. porodniška), saj jim je bil na podlagi sprejetih izrednih ukrepov status kategoriziranega športnika že podaljšan za 12 mesecev.


 

« Nazaj

urednik 

Vremenska napoved

Vreme