Domov | Pojasnila odlokov za zajezitev širjenja Covid 19 z dne 13.11. - izvajanja športnih programov

Novice

16.11.2020   Pojasnila odlokov za zajezitev širjenja Covid 19 z dne 13.11. - izvajanja športnih programov

Pojasnila odlokov za zajezitev širjenja Covid 19 z dne 13.11. - izvajanja športnih programov

Sprememba odlokov Vlade Republike Slovenije za tekmovalni šport ni prinesla večjih sprememb. V kolektivnih športih je še naprej dovoljeno izvajanje tekmovanj najvišje ravni nacionalnega prvenstva, slovenske reprezentance lahko nastopajo na mednarodnih tekmovanjih.

Vlada Republike Slovenije je v četrtek, 13. 11. 2020, sprejela spremembe Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 ter Odlok o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v Republiki Sloveniji.

Na Direktoratu za šport Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport so pripravili obrazložitev sprememb: "Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športne dejavnosti (Uradni list RS št. 150/2020 in 159/202) je še vedno v veljavi, kar pomeni, da je dovoljeno izvajanje procesa športne vadbe za športnike in izvajanje športnih tekmovanj skladno z omenjenim odlokom.

Tako je še naprej dovoljeno izvajanje procesa športne vadbe (treningov) za naslednje skupine športnikov:

športnikom z nazivom olimpijskega, svetovnega, mednarodnega in perspektivnega razreda iz prvega odstavka 33. člena ZŠpo-1,
poklicnim športnikom, starejšim od 15 let, ki so vpisani v razvid poklicnih športnikov pri ministrstvu, pristojnemu za šport ali
športnikom, ki se udeležujejo tekmovanj iz prvega in drugega odstavka 3. člena Odloka.
Do spremembe je prišlo le pri tolmačenju 3. odstavka 2. člena Odloka v navezavi z Odlokom o spremembi in dopolnitvi Odloka o začasni delni omejitvi gibanja ljudi in omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi zaradi preprečevanja okužb s SARS-CoV-2 (Uradni list RS št. 163/2020). Omenjeni odlok začasno prepoveduje vsakršno zbiranje ljudi razen kadar gre za ožje družinske člane ali člane skupnega gospodinjstva.

odstavek 2. člena Odlok o začasnih omejitvah pri izvajanju športne dejavnosti je potrebno sedaj razumeti tako, da je športna rekreativna dejavnost dovoljena, če jo izvaja posameznik individualno oz. če se izvaja v skupini v kateri so vsi udeleženci člani istega gospodinjstva ali ožji družinski člani."

V individualnih športnih panogah je dovoljeno:

izvajanje državnih prvenstev za člane in velikih mednarodnih športnih prireditev: svetovno in evropsko prvenstvo ter svetovni pokal.
Za športnike, ki jim je v skladu z zgornjimi dikcijami dovoljeno tekmovati, je dovoljen tudi proces športne vadbe. Za izvajanje treningov in izvedbo tekmovanj se lahko uporabljajo vsi športni objekti in površine za šport v naravi, kot jih določa Zakon o športu: športni centri, športni objekti, vadbeni prostori, vadbene površine ter površine za šport v naravi.

Prisotnost gledalcev na športnih tekmovanjih ni dovoljena.

Športniki in strokovni delavci v športu morajo upoštevati vsa navodila ministrstva, pristojnega za zdravje, in Nacionalnega inštituta za javno zdravje za preprečevanje okužbe z virusom SARS-CoV-2, ki so objavljena na spletni strani.

Za športnike in športne delavce se pri izvajanju športnih dejavnosti iz tega odloka ne uporabljajo odloki, ki določajo omejitve zaradi zajezitve in obvladovanja epidemije COVID-19. 


 

« Nazaj

urednik