Domov | Kongres WAE - Legnica Poljska

Novice

12.09.2018   Kongres WAE - Legnica Poljska

Kongres WAE - Legnica Poljska

Tik pred začetkom letošnjega EP v tarčnem lokostrelstvu v Legnici na Poljskem se je odvil tudi kongres WAE. Na njem je sodelovalo 43 delegatov predstavnikov Evropskih lokostrelskih zvez; Lokostrelsko zvezo Slovenije sem s pooblastilom predsednika LZS Leona Uratnika zastopala jaz, Irena Rosa.

Na dnevnem redu so bile poleg poročil vseh organov in komisij tudi volitve predsednika in podpredsednika WAE, dopolnilne volitve v organe in komisije WAE ter sprejem dopolnitev statuta in pravil WAE. Podana je bila tudi informacija o izbranih kandidatih za organizacijo mednarodnih tekmovanj, ki jih je vodstvo WAE potrdilo na seji dan pred kongresom. Izbrani kandidati smo na kongresu predstavili organizacijo dodeljenih tekmovanj.
Kot predsednica komisije za delo in razvoj mladinskega lokostrelstva v WAE sem podala poročilo o delu za pretekli dve leti.

Pri sprejemanju dveh predlogov sem aktivno sodelovala v pojasnjevanju in razpravah. Pravilnik o delu sodniške komisije WAE je bil potrjen, a kot dodatek pripet k statutu WAE in ga je tako možno spreminjati oz. dopolnjevati brez glasovanj na kongresu, kar dopušča vnos dodatnih informacij in zahtev, predvsem pa sprotno usklajevanje z novostmi v WA pravilih. Pri sprejemanju predloga o sofinanciranju poti delegiranih kontinentalnih sodnikov sem zastopala predlog LZS, toda izglasovan je bil sklep, da mora organizator mednarodnega tekmovanja v sodelovanju z delegiranimi sodniki pokriti stroške prihoda delegiranih WAE sodnikov v višini max. 350 € na sodnika.

Lokostrelska zveza Slovenije je poleg organizacije 1. EMPOK-a, ki bo potekal 13.-19.05.2019 v Čatežu in kar je bilo potrjeno že prej, prejela še dve organizaciji: organizacijo Evropskega klubskega pokala v Čatežu 14.-15.09.2019 ter kljub več kandidaturam ponovno organizacijo EP Field v Mokricah v času 30.09.-05.10.2019. Na kongresu sem ob uporabi slikovnega in video gradiva iz lanskega leta opravila ppt. predstavitev EP Field 2019, ob koncu pa se je zavrtela še video predstavitev s pomočjo video posnetkov iz leta 2017. 

Priloge:

        PPTX PREDSTAVITEV KANDIDATURE - Evropsko Field prvenstvo 2019

   VIDEO PREDSTAVITEV KANDIDATURE - Evropsko Field prvenstvo 2019


 


 

« Nazaj

članica IO 

Irena Rosa