Domov | Status kategoriziranega športnika - 01.06.

Novice

21.05.2020   Status kategoriziranega športnika - 01.06.

Status kategoriziranega športnika - 01.06.

Športnikom je onemogočeno doseganje rezultatov, na podlagi katerih bi si pridobili ali podaljšali status kategoriziranega športnika, s katerim so upravičeni do številnih statusnih pravic zato je OKS na podlagi kriterijev, Zakona o športu in trenutnih izrednih razmer zaradi epidemije koronavirusa oziroma COVID-19  kot rešitev nastale situacije za premostitev teh težav in v pomoč športnikom predlagal Strokovnemu svetu RS za šport sprejetje izrednih ukrepov na področju kategorizacije športnikov v RS, ki jih je dne 18.5.2020 na 5. dopisni seji tudi potrdil.
 

Sprejeti ukrepi:
1. Strokovni svet za vrhunski šport pri OKS-ZŠZ razpisa za oddajo predlogov NPŠZ za kategorizirane športnike v predvidenem aprilskem roku ne razpiše in se izpusti objava evidence 1. 6. 2020.

2. Kategoriziranim športnikom s statusom mladinskega, državnega, perspektivnega in mednarodnega razreda z obdobjem trajanja 1 leto, se status kategoriziranega športnika podaljša za 8 mesecev in sicer športnikom, katerim kategorizacija poteče 31.5.2020, se podaljša do 31.1.2021 in športnikom, katerim kategorizacija poteče 30.9.2020, se status kategoriziranega športnika podaljša do 31.5.2021. 

3. Kategoriziranim športnikom s statusom perspektivnega, mednarodnega, svetovnega in olimpijskega razreda z obdobjem trajanja 2 ali 4 leta, se status kategoriziranega športnika podaljša za 1 leto in sicer športnikom, katerim kategorizacija poteče 31.5.2020, se podaljša do 31.5.2021 in športnikom, katerim kategorizacija poteče 30.9.2020, se status kategoriziranega športnika podaljša do 30.9.2021.

4. Podaljšanje statusa kategoriziranega športnika iz predhodne 2. in 3. točke predlaganih ukrepov ne velja za tiste kategorizirane športnike, ki jim je bil ta status izredno podaljšan za največ eno leto po zaključku njihove športne kariere in sicer na podlagi točke 1.3.3.6.2 Pogojev, pravil in kriterijev za registriranje in kategoriziranje športnikov v RS.

5. Doseženi rezultati športnikov v obdobju po 16.12.2019 bodo vključeni v naslednjo objavljeno evidenco kategoriziranih športnikov.

6. Do naslednje objave evidence lahko izključno za uveljavljanje individualnih pravic športnika (npr. na področju šolanja, štipendiranja, zaposlitve ipd.) športniki, ki so dosegli oz. dosežejo rezultat v obdobju po 16.12.2019 in so upravičeni do statusa kategoriziranega športnika oziroma višjega statusa kategorizacije, kot ga imajo trenutno, pridobijo začasno potrdilo o kategorizaciji.

Glede na točki 2. in 3. sprejetih ukrepov so NPŠZ zaprošene, da na OKS do ponedeljka 25.5.2020 posredujejo imena kategoriziranih športnikov, ki so zaključili svojo športno kariero, zato prosimo, da nas o tem registrirani športniki LZS obvestijo v predpisanem roku.

Vezano na sprejete ukrepe OKS ne bo razpisal roka za oddajo vlog za evidenco kategoriziranih športnikov za 1.6.2020 in bo skladno z ukrepi ustrezno uredil aktualne podatke.

 


 

« Nazaj

urednik 

Vremenska napoved

Vreme