Domov | 38. redna seja Skupščine LZS - vabilo

Novice

21.11.2019   38. redna seja Skupščine LZS - vabilo

38. redna seja Skupščine LZS - vabilo

Na podlagi 20. člena Statuta Lokostrelske zveze Slovenije in 18. člena Poslovnika o delu Skupščine LZS, vabljeni na 38. redno sejo Skupščine Lokostrelske zveze Slovenije, ki bo v četrtek, 12.12.2019 ob 17.00 uri, v dvorani Cankarjevega doma, Tržaška cesta 25 na Vrhniki.

Dnevni red:

1. Imenovanje dveh overiteljev, izvolitev delovnega predsedstva, verifikacijske komisije
2. Poročilo verifikacijske komisije
3. Pregled in potrditev dnevnega reda
4. Pregled realizacije sklepov 35. in 36. seje Skupščine
5a. Obravnava predlogov sprememb Statuta LZS
5. Seznanitev s Poročilom o nadzoru nad letnim poročilom LZS za leto 2017
6. Poročilo Nadzornega odbora (NO) za leto 2017
7. Seznanitev s Poročilom o nadzoru nad letnim poročilom LZS za leto 2018
8. Poročila Izvršnega odbora (IO), Nadzornega odbora (NO) in Disciplinske komisije (DK) za leto 2018
9. Sprejem letnega poročila za leto 2018; splošni, vsebinski in računovodski del
10. Program dela za leto 2019
11. Finančni načrt za leto 2019
12. Poročilo o številčnem stanju registriranih društev/klubov in njihovih članov 2019
13. Predlog pogodbe o sodelovanju za leto 2020 in višina članarine za leto 2020
14. Razno

Posamezno točko dnevnega reda lahko predlaga tudi posamezen član skupščine. Ta mora obvezno vsebovati predloge sklepov, ki jih pripravi predlagatelj v pisni obliki.

Vse predsednike klubov pozivamo, da delegate, ki bodo na skupščini zastopali vaše klube/društva obvestite, da bodo svoje pravice in dolžnosti na skupščini lahko izvrševali le, če se bodo - skladno z 10. členom Poslovnika o delu skupščine LZS – pred začetkom skupščine pri pooblaščeni osebi LZS izkazali s pooblastilom kluba/društva.

Gradivo za Skupščino bo objavljeno na spletni strani Lokostrelske zveze Slovenije na povezavi
http://www.archery-si.org/o-lzs/skupscina

Ljubljana, 21.11.2019

Predsednik LZS: Marjan Ilar, l.r.

VABILO 


Posvet predsednikov društev bo takoj po končani 38. seji Skupščine dne, 12.12.2019 predvidoma ob 19.00 na Vrhniki. Obravnavale se bodo kandidature za organizatorje tekmovanj, ki jih bodo predhodno po mailu do 05.12.2019 oddali člani LZS. Organizatorje državnih prvenstev po posvetu predsednikov potrdi še Izvršni odbor. Pridobitev organizacije tekmovanja v letu 2020 je mogoče le neposredno na posvetu predsednikov LZS.

 

 


 


 

« Nazaj

urednik 

Vremenska napoved

Vreme