Domov | 37. redna seja Skupščine LZS - vabilo

Novice

04.03.2019   37. redna seja Skupščine LZS - vabilo

37. redna seja Skupščine LZS - vabilo


Na podlagi 20. člena Statuta Lokostrelske zveze Slovenije
in 18. člena Poslovnika o delu Skupščine LZS, vabljeni na
37. redno sejo Skupščine
Lokostrelske zveze Slovenije,
ki bo v četrtek, 28.03.2019, ob 17.00 uri,
v dvorani Olimpijskega izobraževalnega centra OKS, Šmartinska cesta 140, Ljubljana

Dnevni red:
1. Imenovanje dveh overiteljev, izvolitev delovnega predsedstva, verifikacijsko - volilne komisije
2. Poročilo verifikacijsko - volilne komisije
3. Pregled in potrditev dnevnega reda
4. Pregled realizacije sklepov 35. in 36. seje Skupščine
5. Seznanitev s Poročilom o nadzoru nad letnim poročilom LZS za leto 2017
6. Poročilo Nadzornega odbora (NO) za leto 2017
7. Seznanitev s Poročilom o nadzoru nad letnim poročilom LZS za leto 2018
8. Poročila Izvršnega odbora (IO), Nadzornega odbora (NO) in Disciplinske komisije (DK) za leto 2018
9. Sprejem letnega poročila za leto 2018; splošni, vsebinski in računovodski del
10. Program dela za leto 2019
11. Finančni načrt za leto 2019
12. Poročilo o številčnem stanju registriranih društev/klubov in njihovih članov 2019
13. Razrešitve enega člana Izvršnega odbora, enega člana Nadzornega in enega člana Disciplinske komisije na podlagi njihovih izstopnih izjav ter enega člana Izvršnega odbora na podlagi podanega odstopa na seji IO LZS
14. Volitve nadomestnih članov Izvršnega odbora, Nadzornega odbora in Disciplinske komisije na podlagi 16. člena Statuta LZS
15. Razno

Posamezno točko dnevnega reda lahko predlaga tudi posamezen član skupščine. Ta mora obvezno vsebovati predloge sklepov, ki jih pripravi predlagatelj v pisni obliki.
Vse predsednike klubov pozivamo, da delegate, ki bodo na skupščini zastopali vaše klube/društva
obvestite, da bodo svoje pravice in dolžnosti na skupščini lahko izvrševali le, če se bodo - skladno
z 10. člena Poslovnika o delu skupščine LZS - pred začetkom skupščine pri pooblaščeni osebi LZS
izkazali s pooblastilom kluba/društva.

Na podlagi 14. člena Statuta LZS vse člane LZS pozivamo, da vložite kandidature za nadomestne člane Izvršnega odbora (dva člana), Nadzornega odbora (en član) in Disciplinske komisije (en član). Kandidaturo posredujte v pisni obliki na obrazcu najkasneje do 18.03.2019 na e-pošto: secretary@archery-si.org. Obrazci za kandidaturo so objavljeni v zavihku http://www.archery-si.org/o-lzs/skupscina.

Gradivo za Skupščino bo objavljeno na spletni strani Lokostrelske zveze Slovenije na povezavi
http://www.archery-si.org/o-lzs/skupscina.

 

Ljubljana, 04.03.2019

Predsednik LZS: Leon Uratnik, l.r. 


 

« Nazaj

Poslovna sekretarka 

Darja Rožmanec

Naslednje tekme

Zadnje tekme

Dogodki

  • 29.05. - Lokostrelski center Štožice Ljubljana
  • 25.06. - Mladinski tabor Bohinj