Domov | Lzs | Skupščina | 37. redna seja Skupščine 2019

37. redna seja Skupščine 2019

Skupščina LZS

37. redna seja Skupščine 2019 - nesklepčna

Vabilo
Pooblastilo

4. Pregled realizacije sklepov 35. in 36. seje Skupščine
5. Seznanitev s Poročilom o nadzoru nad letnim poročilom LZS za leto 2017
6. Poročilo Nadzornega odbora (NO) za leto 2017
7. Seznanitev s Poročilom o nadzoru nad letnim poročilom LZS za leto 2018
8. Poročila Izvršnega odbora (IO), Nadzornega odbora (NO) in Disciplinske komisije (DK) za leto 2018
9. Sprejem letnega poročila za leto 2018; splošni, vsebinski in računovodski del

    Podatki iz izkaza poslovnega izida 2018
    Podatki iz bilance stanja 2018
    Pregled doseženih rezultatov in uvrstitev 2018
    Pregled doseženih kategorizacij - februar 2019
10. Program dela za leto 2019
11. Finančni načrt za leto 2019
12. Poročilo o številčnem stanju registriranih društev/klubov in njihovih članov 2019
13. Razrešitve enega člana Izvršnega odbora, enega člana Nadzornega in enega člana Disciplinske komisije na podlagi njihovih izstopnih izjav ter enega člana Izvršnega odbora na podlagi podanega odstopa na seji IO LZS
14. Volitve nadomestnih članov Izvršnega odbora, Nadzornega odbora in Disciplinske komisije 

  Kandidatura za nadomestnega člana IO
  Kandidatura za nadomestnega člana NO
  Kandidatura za nadomestnega člana DK
  Kandidatna lista za IO - nismo prejeli kandidatur
  Kandidatna lista za NO - nismo prejeli kandidatur
  Kandidatna lista za DK - nismo prejeli kandidatur

Razno

Zapisnik 36. seje Skupščine

Zapisnik 37. seje Skupščine

 

Arhiv