Domov | Lzs | Skupščina | 33. redna seja Skupščine 2017

33. redna seja Skupščine 2017

Skupščina LZS

33. redna seja Skupščine 2017

Obvestilo
Vabilo
Pooblastilo

Pregled realizacije sklepov 32. redne seje, 2. dopisne seje in 3. izredne seje Skupščine
Seznanitev s Poročilom o nadzoru nad zaključnim poročilom LZS za leto 2016
Poročila Izvršnega odbora, Nadzornega odbora in Disciplinske komisije za leto 2016
Letno poročilo in zaključni račun za leto 2016
Podatki iz izkaza poslovnega izida 2016
Podatki iz bilance stanja 2016
Pregled doseženih rezultatov in uvrstitev 2016
Pregled doseženih kategorizacij - februar 2017
Program dela za leto 2017
Finančni načrt za leto 2017
Poročilo o številčnem stanju registriranih društev/klubov in njihovih članov 2017
Predlog o razširitvi dnevnega reda 33. redne seje skupščine LZS z uvrstitvijo predloga Pravilnika o volitvah pod 11. točko dnevnega reda seje
Predstavitev programov kandidatov za predsednika-ce LZS
Volitve članov Izvršnega odbora, Nadzornega odbora, Disciplinske komisije in predsednika-ce LZS 
Kandidatura za člana IOobrazec predstavitve kandidata
Kandidatura za člana NO
Kandidatura za člana DK
Kandidatura za predsednika
Kandidatna lista za IO - 18.03
Kandidatna lista za NO - 18.03.
Kandidatna lista za DK - 18.03.
Kandidatna lista za predsednika-ce - 18.03.
mandatni program kandidata, Leon Uratnik

Razno
Pritožba LK Feniks Kranj zoper sklep št. 4, 76. redne seje IO LZS


Zapisnik 33. redne seje Skupščine

Arhiv