Domov | Lzs | Skupščina | 31. seja skupščine 2015

31. seja skupščine 2015

Skupščina LZS

31. seja Skupščine 2015

Vabilo
Pooblastilo
Kandidatura za člana Nadzornega odbora
Kandidatura za člana Izvršnega odbora
Dopolnitve Statuta LZS in Poslovnika o delu skupščine LZS
Razrešitev članov Nadzornega odbora na podlagi sklepa 30. seje Skupščine
Razrešitev članov Izvršnega odbora na podlagi sklepa 30. seje Skupščine
Volitve članov Nadzornega odbora in članov Izvršnega odbora
Kandidatna lista - Nadzorni odbor
Kandidatna lista - Izvršni odbor
Razno
Zapisnik 30. seje Skupščine

Zapisnik 31. seje Skupščine

Arhiv
Skupščina LZS

31. seja Skupščine 2015

Vabilo
Pooblastilo
Kandidatura za člana Nadzornega odbora
Kandidatura za člana Izvršnega odbora
Dopolnitve Statuta LZS in Poslovnika o delu skupščine LZS
Razrešitev članov Nadzornega odbora na podlagi sklepa 30. seje Skupščine
Razrešitev članov Izvršnega odbora na podlagi sklepa 30. seje Skupščine
Volitve članov Nadzornega odbora in članov Izvršnega odbora
Kandidatna lista - Nadzorni odbor
Kandidatna lista - Izvršni odbor
Razno
Zapisnik 30. seje Skupščine

Zapisnik 31. seje Skupščine

Arhiv