Domov | Lzs | Skupščina | 27. Skupscina 2013

27. Skupscina 2013

Skupščina LZS

27. Skupščina 2013

Obvestilo
Vabilo
Pooblastilo
Poslovnik o delu skupščine
4. točka dnevnega reda Ugotovitev sklepčnosti - Podatki o klubih
5. Dnevni red skupščine
6. točka dnevnega reda  Zapisnik 26. skupščine
7. točka dnevnega reda Razveljavitev sklepa št. 22, 24. letne skupščine in sklepa št. 18, 25. redne skupščine LZS
- Razveljavitev sklepa št. 22, 24. letne skupščine
- Razveljavitev sklepa št. 18, 25. redne skupščine
Kandidatura za predsednika
Damjan Majer
Leon Uratnik
Kandidatna lista za predsednika
8. točka dnevnega reda Predstavitev programov kandidatov za predsednika LZS
- mandatni program kandidata, Damjan Majer
- mandatni program kandidata, Leon Uratnik
9. točka dnevnega reda Volitve novega predsednika Glasovnica za predsednika
11. točka dnevnega reda Medsebojni dogovor 2014
12. točka dnevnega reda Koledar tekmovanj 2014
13. točka dnevnega reda Organizacija mednarodnih tekmovanj - Evropsko mladinsko prvenstvo
14. točka dnevnega reda Pobude in vprašanja delegatov - gradivo
Vprašanja IO
Predlagane točke dnevnega reda članov LZS
Predlagana točka dnevnega reda
Predlagana točka dnevnega reda 2

Zapisnik 27. letne volilno programske skupščine

Priloge k zapisniku 27. letne volilno programske skupščine
Ad 8: Koledar tekmovanj 2014 - predlog/osnutek
Ad 10:
1. Pisni odgovor Matija Žlendra, vodje Šolskega programa
2. Pisni odgovor Matija Žlendra, vodje Šolskega programa
3. Pisni odgovor Darje Rožmanec, poslovne sekretarke LZS
4. Pisni odgovor Darje Rožmanec, poslovne sekretarke LZS
5. Pisni odgovor Aleksandra Janežiča, vodje Poljskega programa
6. Pisni odgovor Mateja Zupanca, vodje Komisije za izobraževanje

Arhiv