Domov | Lzs | Skupščina

Skupščina

Skupščina LZS

39. seja Skupščine 2020 - ponovni sklic 22.10.2020

Vabilo - videokonferenčna aplikacija zoom
Pooblastilo 
Pooblastilo - 02.11.2020
Poslovnik o delu skupščine LZS

5a Obravnava predlogov sprememb Statuta LZS - o spremembi statuta mora glasovati 2/3 večine vseh članov LZS
5. Seznanitev s Poročilom o nadzoru nad letnim poročilom LZS za leto 2019 - članom LZS poslano po e-pošti
6. Poročila Izvršnega odbora (IO), Nadzornega odbora (NO) in Disciplinske komisije (DK) za leto 2019
7. Sprejem letnega poročila za leto 2019
    Podatki iz izkaza poslovnega izida 2019
    Podatki iz bilance stanja 2019

    Pregled doseženih rezultatov in uvrstitev 2019
    Pregled doseženih kategorizacij - februar 2020
8. Program dela za leto 2020
9. Finančni načrt za leto 2020
10. Poročilo o številčnem stanju registriranih društev/klubov in njihovih članov 2020
11. Predlog pogodbe o sodelovanju za leto 2021 in višina članarine za leto 2021 - predlog izračuna višine članarine 2021
Predlog pogodbe o sodelovanju za leto 2021 in višina članarine za leto 2021 - predlog izračuna višine članarine 2021 - predlog 2 - nadaljevanje prekinjene seje, ki bo 02.11.2020 ob 18.00 uri preko aplikacije zoom

12. Razno
 

Zapisnik 39. seje Skupščine

 

Arhiv