Domov | Lzs | Skupščina

Skupščina

Skupščina LZS

38. seja Skupščine 2019

Vabilo
Pooblastilo


5a. Obravnava predlogov sprememb Statuta LZS
5. Seznanitev s Poročilom o nadzoru nad letnim poročilom LZS za leto 2017 - e-pošta
     Sprejem letnega poročila za leto 2017
6. Poročilo Nadzornega odbora (NO) za leto 2017
7. Seznanitev s Poročilom o nadzoru nad letnim poročilom LZS za leto 2018 - e-pošta
8. Poročila Izvršnega odbora (IO), Nadzornega odbora (NO) in Disciplinske komisije (DK) za leto 2018
9. Sprejem letnega poročila za leto 2018; splošni, vsebinski in računovodski del
     Podatki iz izkaza poslovnega izida 2018
     Podatki iz bilance stanja 2018
     Pregled doseženih rezultatov in uvrstitev 2018
     Pregled doseženih kategorizacij - februar 2019
10. Program dela za leto 2019
11. Finančni načrt za leto 2019
12. Poročilo o številčnem stanju registriranih društev/klubov in njihovih članov 2019
13. Predlog pogodbe o sodelovanju za leto 2020 in višina članarine za leto 2020
14. Razno

 

Zapisnik 38. seje Skupščine - predlog

 

Arhiv

Zadnje tekme

Dogodki

  • 26.01. - LC DLL Potens-Vrhnika
  • 26.01. - LC Sovica-Cerknica
  • 27.01. - LC Paradoks-Črnomelj
  • 03.02. - LC Paradoks-Črnomelj
  • 05.02. - LC Gornji Grad-Gornji Grad