Domov | Lzs | Skupščina

Skupščina

Skupščina LZS

39. seja Skupščine 2020 ODPOVEDANO

Vabilo
Pooblastilo

5a Obravnava predlogov sprememb Statuta LZS - o spremembi statuta mora glasovati 2/3 večine vseh članov LZS
5. Seznanitev s Poročilom o nadzoru nad letnim poročilom LZS za leto 2019 - e pošta
6. Poročila Izvršnega odbora (IO), Nadzornega odbora (NO) in Disciplinske komisije (DK) za leto 2019
7. Sprejem letnega poročila za leto 2019
    Podatki iz izkaza poslovnega izida 2019
    Podatki iz bilance stanja 2019
    Pregled doseženih rezultatov in uvrstitev 2019
    Pregled doseženih kategorizacij - februar 2020
8. Program dela za leto 2020
9. Finančni načrt za leto 2020
10. Poročilo o številčnem stanju registriranih društev/klubov in njihovih članov 2020
11. Razno

Zapisnik 38. seje Skupščine

 

Arhiv