Domov | Lzs | Komisije | Sodniška komisija ARHIV

Sodniška komisija ARHIV

 

Člani: Tone Cezar  predsednik
  Klemen Cezar
  Matic Brenk
  Petra Bolta
  Borislav Valjan
Poslovnik o delu sodnikov LZS

Zapisniki sej

sodniške komisije LZS

(SK LZS):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020

2019

2016
2015
2014
2013
2012

Zapisniki zborov sodnikov:

 

 

 

 

Razpored dela sodnikov:

 

 

 

 

Sodniki:

 

 

DOS:

 

 

 

 

 

Seznam sodnikov, DoS in

vodij tekmovanj po klubih


Dokumenti za DOS: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Priročnik za uporabo ure CHRONOTIR

DoS - Izpis iz WA Sodniškega priročnika

DoS kontrolni listi:

VZOREC DoS ZAPISNIKA:

VOZLI:

STATUT IN PRAVILA WA

1. januar 2021

Prevod

Predpisi in interpretacije:

 

 

 

 

 

 

 

Predpisi
Interpretacije

Dokumenti za tekmovalce
in strokovni kader:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Načrt strelišča:
Kontrolni listi:

Pravila in postopki:

Navodila in informacije:

Informacije iz WA sodniške in trenerske komisije - 2015
Licenčni seminar november 2012 - gradivo ppt:
Licenčni seminar november 2013 - gradivo ppt            

Dokumenti za izobraževanje

novih organizatorjev,

DoS in sodnikov 2019:

 

Predstavitve s sodniških

izobraževanj in konferenc:

Sodniška konferenca november 2020

Sodniška konferenca oktober 2019

Sodniška konferenca marec 2019

Drugi dokumenti:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sodniški testi:
Sodniški priročnik WA
Pripomočki za usposabljanje sodnikov:

Poročila o delu:

 

 

Plani dela:

 

 

Sodniške ZANKE:

(Case Studies)