Sprememba Odloka o začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja do 10 oz. izjemoma do 50 ljudi - 09.07.

09.07.2020   Sprememba Odloka o začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja do 10 oz. izjemoma do 50 ljudi - 09.07.

Vlada je izdala Odlok o spremembi Odloka o začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi v Republiki Sloveniji ter ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. Odlok prične veljati 09.07.2020. Začasno je prepovedano zbiranje ljudi, če: - se zbira več kot...

Sprememba sedeža in naslova LZS

09.07.2020   Sprememba sedeža in naslova LZS

Obveščamo vas, da je Lokostrelska zveza Slovenije z odločbo UE Ljubljana z dne, 23.06.2020 vpisana v register društev z novim sedežem in naslovom; Stožice 28, 1000 Ljubljana. Prav tako je z navedenim datumom sprememba zavedena na AJPES-u. Člane LZS prosimo, da...

Navodila za organizatorje javnih prireditev do 500 oseb za pridobitev pozitivnega mnenja NIJZ - 08.07.

08.07.2020   Navodila za organizatorje javnih prireditev do 500 oseb za pridobitev pozitivnega mnenja NIJZ - 08.07.

Na podlagi Odloka o začasni splošni omejitvi oziroma prepovedi zbiranja ljudi v Republiki Sloveniji mora organizator javne prireditve prijavi oziroma vlogi za izdajo dovoljenja priložiti tudi pozitivno mnenje Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). Zakon o...

Usposabljanje novih strokovnih kadrov

03.07.2020   Usposabljanje novih strokovnih kadrov

Komisije za izobraževanje LZS bo v jesenskem času izvedla dva tečaja usposabljanja za pridobitev naziva Strokovni delavec 1, športno treniranje, lokostrelstvo-poljsko, lokostrelstvo-tarčno, lokostrelstvo-3D. Tečaj obsega 94 ur, od katerih je 72 ur posebnih (lokostrelskih)...

Več novic